1. GENERELT

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Legehimlen.dk v. AT Tømrer & Snedker ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via www.legehimlen.dk

1.3. Legehimlen.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Legehimlen.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. 

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1. Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvad du søger efter på vores hjemmeside, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

 2.1.1. Formålet er at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

 2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2  Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, hvem du har sendt gave til samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. 

 2.2.1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi  også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 


 2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

2.3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

 2.3.1. Formålet er at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 2.3.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 

 

3. HVEM ER MODTAGERNE AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

3.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS, Postnord eller en transportør, der forestår leveringen af din ordre. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil stå for leverancen.

3.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed på Trustpilot. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 

 3.3.1. kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/parti...

 3.3.2. kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/parti.... 

 

4. DINE RETTIGHEDER


4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

4.2. Indsigtsretten 

 4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.


4.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du kan blive bedt  om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3. Retten til berigtigelse 

4.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig  henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

4.4 Retten til sletning 

4.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine  personoplysninger. 


4.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

       4.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 
4.6. Retten til dataportabilitet 

       4.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden  dataansvarlig.

4.7. Retten til indsigelse 

       4.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte  markedsføring.

      4.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr.  pkt. 2.1 og 2.3.

4.8. Retten til at klage 

       4.8.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected]  eller telefon +45 33 19 32 00. 

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1. Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden www.legehimlen.dk jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år. 

5.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. 

5.3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. 

6. SIKKERHEDEN FOR DIG


6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Det er kun vores medarbejdere, der har et sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til dem. Alle medarbejdere er desuden underlagt tavshedspligt.

6.3. Datanedbrud 
Da Legehimlen.dk ikke arkiverer personoplysninger lokalt på eget drev, er der indgået aftale med databehandlerne, om at datanedbrud skal anmeldelse til både Legehimlen.dk og Datatilsynet hurtigst muligt efter et evt. brud på persondatasikkerheden. I den forbindelse skal anmeldelsen hos databehandleren vurderer, hvilke risici nedbruddet indebærer og hvilke konsekvenser nedbruddet kan have for de registrerede. 

7. KONTAKTOPLYSNINGER


7.1. Legehimlen.dk v. AT Tømrer & Snedker ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Legehimlen.dk
Villemoesvej 2
7560 Hjerm

Tlf. nr.: 21431327
E-mail: [email protected]

CVR: 30612442 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN


8.1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden. 

9. VERSIONER
  9.1. Dette er version 1 af Legehimlen.dk persondatapolitik dateret den 24. maj 2018.