Handelsbetingelser

1. KØB HOS Legehimlen.dk

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Legehimlen.dk med en skriftlig ordrebekræftelse via e-mail eller brev. Legehimlen.dk tager forbehold for udsolgte varer som følge af leverance svigt eller at leveringsbetingelserne ændres fra producentens side. Såfremt varen ikke kan erstattes af en tilsvarende vare forbeholder vi os retten til at slette varer fra din ordre som vi ikke får på lager indenfor 7 dage efter du har afgivet bestillingen. Du betaler naturligvis ikke for den vare der slettes.  
Kunden kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Legehimlen.dk har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

Legehimlen.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden. 

2. PRISER

De anførte priser på Legehimlen.dk er angivet i danske kroner og er eksklusive omkostninger til forsendelse men inklusive moms og evt. andre afgifter. Dette gælder medmindre andet er aftalt. I Legehimlen.dk har du mulighed for at betale med Dankort, internationale kreditkort, afbetaling med VIABILL samt bankoverførelse.
Købsprisen, som fremgår af ordrebekræftelsen trækkes fra den af kunden oplyste dankort eller kreditkort, når varen er afsendt fra Legehimlen.dks lager. 
Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Legehimlen.dk kan justere priserne frem til, at ordrebekræftelsen er modtaget. Såfremt der forekommer ændringer til prisen som anført ved bestillingen vil denne prisændring anses for at være et nyt tilbud som kunden kan acceptere eller afvis.

Der tages forbehold for: 
 • Valutaændringer 
 • Force majeure 
 • Leveringssvigt 
 • Afgiftsændringer 
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. 

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning. 

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Legehimlen.dk's grossister.

Varerne kan hentes på Legehimlen.dk's lager/butik beliggende Villemoesvej 2, 7560 Hjerm eller sendes efter aftale.  Alle bestillinger sendes med GLS eller Post Nord, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem kunden og Legehimlen.dk. 

Bestillinger modtaget i hverdagene vil blive leveret indenfor 1-3 hverdage. Ordrer bestilt lørdag eller søndag vil blive ekspederet efter weekenden. Bestillinger som betales ved bankoverførelse afsendes når betalingen er registreret i banken. Husk at påføre ordrenummeret.  

Ved afhentning af varer i Legehimlen.dk's butik, vil der blive fremsendt e-mail eller sms, når varen er klar til afhentning.

Legehimlen.dk sender alle forsendelser som pakke, med mindre andet aftales. Der ydes fuld forsikring ved skader eller bortkomst under fragt, og hver pakke har tilknyttet Track&Trace nummer, som kan oplyses ved henvendelse til Legehimlen.dk. Bemærk dog at dette IKKE gælder for forsendelser sendt som brev.

I fald der oplyses fejlagtig adresse eller andre forhold på kundens side er årsag til at forsendelsen tilbagesendes til Legehimlen.dk gensendes ordren ikke fragtfrit uanset ordrens størrelse. Kunden må da svare Legehimlen.dk det fulde fragtbeløb i fald bestillingen ønskes gensendt.

Legehimlen.dk tager forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Kunden omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Varer, som vi ikke får på lager inden 7 dage fra bestillingen er afgivet kan slettes fra ordren, jf. pkt. 2.  De vil i så fald modtage underretning herom hurtigst muligt.
Den oplyste leveringstidspunkt er derfor vejledende og kan således fraviges.

Levering af varer fra Legehimlen.dks webshop anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. 
Ved enhver forsinkelse, hvor Kunden forudgående har gjort Legehimlen.dk opmærksom på, at præcis levering var afgørende, og hvor dette accepteres af Legehimlen.dk, har Kunden ret til at hæve købet. Haster din leverance eller skal den leveres til en bestemt dato, anbefaler vi derfor, at du skriver det  under "bemærkninger" ved din bestilling og du må meget gerne ringe på 21 43 13 27 for at sikre dig leveringen, hvis det er kort varsel. Legehimlen.dk er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance. 

6. AFBESTILLINGER

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget. Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling"; indsat i emnetekst. Afbestilling skal ske inden kl. 12:00 samme dag, som bestillingen er foretaget. Hvis ordren er bestilt efter kl. 12:00, så skal afbestillingen ske inden kl. 12:00 den efterfølgende dag. 

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort 
 • Internationale kreditkort
 • Bankoverførsel 
 • ViaBill - Køb på kredit nu og betal når du vil. Læs ViaBill's betingelser her.
 • Konto/faktura - Efter aftale og kun erhverv
 • EAN


Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Legehimlen.dk. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder og offentlige virksomheder ske ved at sende en email til info@legehimlen.dk

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Legehimlen.dk. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på producentens værksted eller ombyttes til ny vare.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. 

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Legehimlen.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Legehimlen.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Legehimlen.dk. 

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Legehimlen.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte reklamationsskema, kan Legehimlen.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. 

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Legehimlen.dk skal være forsvarligt indpakket.

Legehimlen.dk anbefaler, at varen returneres via GLS eller Post Nord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Legehimlen.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Slip for køen på posthuset og køb din returlabel gennem Legehimlen.dk. Venligst opret en retursag her. Du kan her købe returfragten billigere på vores returportal end hvis du selv køber på posthuset eller i GLS Pakkeshop. 

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Legehimlen.dk, at De retter henvendelse til Legehimlen.dk  på info@legehimlen.dk eller på telefon 21 43 13 27. 

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende 
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode 
• Legehimlen.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt 
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

14. Ejdenfomsforbehold

Leverancen er solgt med ejendomsforbehold, og er Legehimlen.dks ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen (efter bankernes indsigelsesperiode ved overførelser og betaling med betalingskort). Ved bankoverførelser overgår ejendomsretten ved modtagelse af købesummen. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal kunden opbevare varen med omhu. Kunden forpligter sig til ikke at udleje, udlåne, pantsætte, foretage ændringer på det leverede eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køber. 
 

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen 

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret. 

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret. 

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation. 

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne. 

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet. 
 

FORTRYDELSESRET

1. 30 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl 

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET ÆNDRES TIL 30 DAGE

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret, men hos Legehimlen.dk har vi pr. 27. juni 2019 forlænget den til 30 dage.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 30 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Nord eller GLS senest 30 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Legehimlen.dk ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Legehimlen.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Legehimlen.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c. 

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på: 
 • De kan nægte at modtage varen fra Post Nord eller GLS. Ikke afhentede varer i GLS Pakkeshop returneres til Legehimlen.dk efter ca. 10 dage.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Legehimlen.dk.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet eller GLS og efterfølgende inden for de 30 dage, returnere varen til Legehimlen.dk. 
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Legehimlen.dk.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage. 
   o Adressen er Legehimlen.dk, Villemoesvej 2, 7560 Hjerm.

  Underretning om ønsket at gøre fortrydelsesretten gældende kan ske skriftlig til nedenstående adresse eller e-mail inden fristens udløb. Hvis du vil sikre Dem bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

  Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
  Legehimlen.dk
  Villemoesvej 2
  7560 Hjerm.                  eller       info@legehimlen.dk

  Købssummen tilbageføres til den af kunden anvendt betalingskort eller udstedes på et tilgodebevis, når varen er modtaget og retursagen er behandlet.

  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Legehimlen.dk.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Legehimlen.dk anbefaler, at varen returneres via Post Nord eller GLS og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Legehimlen.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Legehimlen.dk.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Legehimlen.dk skal være forsvarligt indpakket.

Legehimlen.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. Du kan også returnere pakken med GLS og købe returlabel online. På den måde er der mulighed for at spore pakken i systemet og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Legehimlen.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. 

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Legehimlen.dk, at De retter henvendelse til Legehimlen.dk på info@legehimlen.dk eller på telefon 21 43 13 27. 

PERSONDATAPOLITIK

For at kunne handle på Legehimlen.dk skal du som minimum oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse og telefon/mobilnummer.
Ovenstående data og oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver jf. bogføringslovens § 10, gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse af data vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores e-mail: info@legehimlen.dk
Den dataansvarlige på Legehimlen.dk er Tanja Hansen.